Okazaki OS-900 – giá 70.000.000đ ((TẶNG 02 chỉ vàng SJC 9999)) – Bảng điều khiển cảm ứng kết nối Internet, sử dụng như 1 chiếc Ipad thông minh, nghe nhạc, xem phim và lựa chọn tùy chỉnh các chương trình massage

Okazaki OS-900 - giá 70.000.000đ ((TẶNG 02 chỉ vàng SJC 9999)) - Bảng điều khiển cảm ứng kết nối Internet, sử dụng như 1 chiếc Ipad thông minh, nghe nhạc, xem phim và lựa chọn tùy chỉnh các chương trình massage

Okazaki OS-900 – giá 70.000.000đ ((TẶNG 02 chỉ vàng SJC 9999)) – Bảng điều khiển cảm ứng kết nối Internet, sử dụng như 1 chiếc Ipad thông minh, nghe nhạc, xem phim và lựa chọn tùy chỉnh các chương trình massage

Okazaki OS-900 – giá 70.000.000đ ((TẶNG 02 chỉ vàng SJC 9999)) – Bảng điều khiển cảm ứng kết nối Internet, sử dụng như 1 chiếc Ipad thông minh, nghe nhạc, xem phim và lựa chọn tùy chỉnh các chương trình massage

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.